Loại Mua vào Bán ra
CAD 16,353.54 17,036.32
CHF 23,620.66 24,606.84
EUR 24,920.32 26,190.96
GBP 28,251.43 29,430.96
JPY 208.97 219.62
THB 633.11 729.86
USD 23,400.00 23,610.00