Đang tải dữ liệu...

KHI CÓ GIẤY PHÉP KINH DOANH, DOANH NGHIỆP SẼ LÀM GÌ TIẾP THEO?

( 15-08-2015 - 07:32 PM ) - Lượt xem: 3

 

Có nhiều Doanh Nghiệp chỉ thực hiện việc Thành lập công Ty (Giấp Phép Kinh Doanh và Con Dấu) nhưng lại chưa tìm hiểu kỹ về Luật doanh Nghiệp. Từ đó dẫn đến sai phạm trong luật thuế mà đáng lẻ ra không nên mắc phải. Vì chậm nộp tờ khai Thuế Môn Bài và làm việc ban đầu với cơ quan thuế theo thời gian quy định của cơ quan Thuế. MỘT CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG VÀ KHÔNG THỂ THIẾU SÓT VÀ CHẬM TRỄ

PHÍ DV VÀ CÁC CÔNG ĐOẠN SAU KHI CÓ GIẤY PHÉP KINH DOANH VÀ CON DẤU:

* THỜI GIAN THÀNH LẬP CÔNG TY (GIẤY PHÉP KINH DOANH VÀ CON DẤU): 7 NGÀY TRỪ THỨ BÀY VÀ CN - PHÍ 1.300.000 Đ

* ĐĂNG BÁO BỐ CÁO TLCT TRÊN TRANG TT CỦA SỞ KHĐT - PHÍ 300.000 Đ

* LÀM VIỆC BAN ĐẦU VỚI CƠ QUAN THUẾ - PHÍ 700.000 Đ

- SOẠN CÔNG VĂN NỘP CƠ QUAN THUẾ

- NỘP TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

- NỘP MẪU 06 XIN ÁP DỤNG THEO THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ (7 NGÀY CHỜ CQ THUẾ DUYỆT HS) NẾU ÁP DỤNG THEO PHƯƠNG PHÁP THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ.

- NỘP CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XIN ĐẶT IN HOÁ ĐƠN GTGT (7 NGÀY CHỜ CQ THUẾ DUYỆT HS)

- ĐẶT IN HOÁ ĐƠN GTGT HOẶC MUA HOÁ ĐƠN CỦA CQ THUẾ (5-7 NGÀY)

- PHÁT HANH HOÁ ĐƠN GTGT TRƯỚC KHI SỬ DỤNG. (SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN THEO NGÀY SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN TRÊN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN).

* CHI PHÍ SAU TLCT:

- PHÍ TOKEN KHAI THUẾ QUA MẠNG ( TUỲ THEO NHÀ MẠNG VÀ TUỲ THEO GÓI NĂM MÀ CTY CHỌN LỌC)

- PHÍ NỘP THUẾ MÔN BÀI

- PHÍ MỞ TÀI KHOẢN CÔNG TY: 1.000.000 Đ (ĐĂNG KÝ TRÊN SỞ KHĐT)

- PHÍ ĐẶT IN HÓA ĐƠN GTGT

 

 

Các bài viết khác
http://nina.vn/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/